KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

1.     Ngày 26/11/2015(Thứ 5 - Sáng)

STT

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

1

Từ 8h÷8h20’

Sáng kiến: “Ứng dụng vi điều khiển trong điều khiển xa.”

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Giang, Định, Phương, Triệu Lợi.

Tầng 4

Đ/c Lê Tùng chuẩn bị

2

Từ8h21’÷8h41’

Đề tài“Xây dựng Modul điều khiển Scada trong hệ thống điện”

Tầng 4

Đ/c Bùi Tuấn chuẩn bị

3

Từ8h42’÷9h02’

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ thí nghiệm hệ điều chỉnh và ổn định tốc độ động cơ không đồng bộ phản hồi kín.

Tầng 4

Đ/c Nghiệp, Yến chuẩn bị

4

Từ9h03’÷9h23’

Đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng điện xoay chiều đầu ra của bộ nghịch lưu điện áp một pha.

Tầng 4

Đ/c Lộc, Nguyễn Hồng chuẩn bị

5

Từ9h24’÷9h44’

Sáng kiến: Nghiên cứu xây dựng phần mềm PSS/ADEPT để tính toán mô phỏng các bài toán lưới điện.

Tầng 4

Đ/c Tuệ Minh, Hồng Kiên chuẩn bị

6

Từ9h45’÷10h05’

Sáng kiến: Xây dựng phòng học thực hành điện công nghiệp.

Tầng 4

Đ/c V Hùng, Định, Thái chuẩn bị

7

Từ10h06’¸10h26’

Sáng kiến“Nghiên cứu cải tiến nâng cao tâm máy tiện 1K62 để mở rộng khả năng công nghệ của máy trong sản xuất tại xưởng thực tập cắt gọt – khoa Cơ khí - trường CĐCN Thái Nguyên

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Giang, Q.Dũng, Đỉnh, Triệu Lợi.

Tầng 4

Đ/c Ngọc Kiên, Nguyên Tuấn, Thái Bình chuẩn bị

8

Từ10h27’÷10h47’

Đề tài: Thiết kế, chế tạo máy rửa chi tiết máy bằng khí nén.

Tầng 4

Đ/c Tiến chuẩn bị

9

Từ10h48’÷11h08’

Giải pháp: Tính toán, thiết kế và mô phỏng bộ truyền bánh răng bằng các phần mềm Pro.Engineer, Inventor, Mechanical CAD.

Tầng 4

Đ/c Huy Hùng, Nhã chuẩn bị

2. Ngày 26/11/2015 (Thứ 5 – Chiều)

STT

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

1

Từ 13h30’÷13h50’

Giải pháp: Nghiên cứu phương pháp dạy nghề gắn liền với thực tế cho đào tạo nghề sửa chữa ôtô.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Giang, Q.Dũng, Đỉnh, Triệu Lợi.

Tầng 4

Đ/c Duy Thái chuẩn bị

2

Từ 13h51’÷14h11’

Giải pháp: Ứng dụng Graph vào dạy học môn Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật hệ TCN Cơ khí.

Tầng 4

Đ/c Huế chuẩn bị

3

Từ 14h12’÷14h32’

Giải pháp: Xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động câu lạc bộ bóng chuyền dành cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường CĐCN Thái Nguyên.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Giang, Lan Hương, Lê Hùng, Đỉnh

Tầng 4

Đ/c Tuệ, Thuyên, Thiện  chuẩn bị

4

Từ 14h33’÷14h53’

Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT Cụm ANKV phía Nam huyện Phú Lương.

Tầng 4

Đ/c Đà chuẩn bị

5

Từ 14h54’÷15h14’

Sáng kiến: Thực trạng vấn đề tự học môn Tiếng Anh của sinh viên trường CĐCN Thái Nguyên theo học chế tín chỉ và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Tầng 4

Đ/c Hải Bình chuẩn bị

6

Từ 15h15’÷15h35’

Sáng kiến: Thực trạng vấn đề hoạt động của các tổ chuyên môn trường CĐCN Thái Nguyên và đề xuất một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra.

Tầng 4

Đ/c Bang chuẩn bị

7

Từ 15h36’÷15h56’

Sáng kiến: Những phương pháp cơ bản giúp HS – SV ghi nhớ chính xác công thức Vật lý và tránh được những sai lầm trong khi trả lời các câu hỏi và làm bài tập trắc nghiệm khách quan.

Tầng 4

Đ/c Bùi Hà chuẩn bị

8

Từ 15h57’÷16h17’

Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Matlab để xây dựng chương trình máy tính hỗ trợ giảng dạy và học tập nội dung Phương trình vi phân thuộc học phần Toán cao cấp 2 trong trường CĐCN Thái Nguyên.

Tầng 4

Đ/c Nghĩa chuẩn bị

9

Từ16h18’¸16h38’

Giải pháp: Nâng cao hiệu quả quản lý công tác liên kết tuyển sinh, đào tạo, quản lý học sinh với các trường trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Giang, Lan Hương, Lê Hùng, Đỉnh

Tầng 4

Đ/c Chiến, T.Hương chuẩn bị//tuýeninh2018