Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm/
Lái xe

Thứ 2 – 16/11

7h00

Đi công tác Lào cai hoàn thiện hồ sơ TS

Luật

Hải

Đ/c Hưng

8h00

Dự giờ giáo viên dự thi GVG cấp tỉnh

Giảng viên khoa Cơ bản

L. Hương

Phòng A203

9h00

Họp chuyên môn tổ lý thuyết chuyên môn khoa Cơ khí

Lãnh đạo khoa, giảng viên của tổ

Đ/c Phong

Văn phòng

tổ môn 

Thứ 3 – 17/11

8h00

Họp Ban chỉ đạo dự thi thể khối thi đua

Đ/c Lợi, Tuệ

Đ/c Đà

Phòng Đ/c Đà

9h05

Dự giờ tổ môn Anh văn

Giảng viên tổ

L Hương

Phòng A203

9h00

Hội đồng đánh giá cơ sở đề tài cấp Bộ

Hội đồng, các đ/c trong nhóm đề tài

Đ/c Nông

Phòng 203

9h30

Họp chi bộ nghiệp vụ II

Đảng viên chi bộ

Đ/c Lợi

Phòng họp tầng 4

Thứ 4-18/11

6h00

Dự kỷ niệm thanh tra Bộ Công Thương

Đ/c Hiền

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

14h00

Giao lưu bóng chuyền với trường THPT Hoàng Quốc Việt Võ Nhai

Lãnh đạo trường và đội tuyển

Đ/c Khôi

Phòng 203&Sân bóng chuyển 

Thứ 5 – 19/11

6h00

Dự kỷ niệm trường CĐCN Phúc Yên

Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

7h30

Dự kỷ niệm trường THPT Khánh Hòa

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 6 – 20/11

8h00

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Đại biểu và toàn thể CBVC

nhà trường

Đ/c Khôi

Nhà văn hóa