Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 23/11

7h30

Triển khai công tác kiểm kê năm 2015

Từ 23/11-30/11/2015

Tổ kiểm kê và các đơn vị liên quan

Đ/c Việt

 

8h30

Mang thiết bị phục vụ Hội giảng

Đ/c Nghĩa

Đ/c Mai Hương

Đ/c Lợi

Thứ 3 – 24/11

7h00

Dự Hội thi giáo viên dạy giỏi GDTX tại TT GDTX Đồng Hỷ

Đ/c Lan Hương, Mai Hương, Nghĩa

Đ/c Đỉnh

Đ/c Hưng

Thứ 4-25/11

8h00

Bảo vệ đề tài khoa học cấp Bộ tại HN

Viên chức phòng Đào tạo

Đ/c

V. Hương

 

8h00

Họp chuyên môn tổ Tin

Giảng viên tổ Tin

Đ/c Thảo

VP tổ môn

9h00

Họp phòng Tài chính kế toán

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng KTT

14h00

Họp thể thao tại trường CĐKTTC

Đ/c Tuệ

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 5 – 26/11

7h00

Họp Hội CCB thành phố

 

Đ/c Lợi

Đ/c Hưng

8h00

Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài, sáng kiển cấp trường năm học 2015 - 2016

Các đ/c  trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Hội trường tầng 4

15h00

Họp chi bộ đào tạo

Đảng viên chi bộ đào tạo

Đ/c Tuận

Phòng 203

Thứ 6 – 27/11

8h30

Làm việc với Bộ kế  hoạch đầu tư

Đ/c Đà, Lợi, Thái

Đ/c Khôi

Phòng 203

>>    Lịch công tác tuần (từ 16/11 đến 20/11/2015)//tuýeninh2018