Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 30/11

5h00

Đi Hà Tĩnh (30/11- 01/12)

Long, Đức, Quý

Đ/c Lợi

Đ/c Hưng

9h00

Họp chuyên môn khoa KHCB

Cán bộ, viên chức khoa

Đ/c Lan Hương

HT tầng 4

 

10h00

Đi đám hiếu Nam Định

Đại diện các đơn vị

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

Thứ 3 – 01/12

13h30

Họp BGH + Thường vụ Đảng ủy

Các đ/c trong BGH+Thường vụ Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4-02/12

8h00

Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Hội trường tầng 4

Thứ 5 – 03/12

8h00

Họp giao ban tháng 12

Cán bộ chủ chốt

Đ/c Khôi

Phòng 203

14h00

Họp đoàn thể thao

Các đ/c trong đoàn thi đấu thể thao

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 6 – 04/12

9h00

Họp cựu chiến binh thành phố

 

Đ/c Lợi

 

CN -     06/12

5h00

Đi Nam Định

Đ/c Hùng, Lợi, Tuận

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

>>    Lịch công tác tuần (từ 23/11 đến 27/11/2015)//tuýeninh2018