KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tuyên truyền tháng 12 năm 2015

 

          Thực hiện định hướng công tác tuyên giáo và hoạt động Tuyên truyền tháng 12/2015 của Thành ủy Thái Nguyên; Căn cứ kế hoạch triển khai các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Thường vụ Đảng ủy nhà trường đề ra Kế hoạch tuyên truyền trong tháng 12/2015 những nội dung như sau:

          1. Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Toàn bộ đảng viên, cán bộ, giáo viên của nhà trường liên hệ bản thân ghi chép lại nội dung sinh hoạt trong Quý IV/2015 và Sổ sinh hoạt chuyên đề năm 2015, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Sổ sinh hoạt chuyên đề được nộp về văn phòng Đảng ủy vào ngày 10/12/2015.

          2. Các Chi bộ tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (trọng tâm là các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội); tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX; tuyên truyền cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống”.

          3. Các Chi bộ tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 3, thông qua đó, giới thiệu về tiềm năng du lịch, môi trường đầu tư thuận lợi, quảng bá những di tích, danh thắng độc đáo của thành phố và tỉnh Thái Nguyên.

          4. Các Chi bộ tuyên truyền nội dung “Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc” được ký kết sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa – Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam từ ngày 05 – 06/11.

          5. Tuyên truyền quan điểm của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tiếp tục đấu tranh, phản bác các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật tình hình trong nước trước thềm Đại hội XII của Đảng.

6. Các Chi bộ tuyên truyền về phòng chống tai nạn giao thông; phòng chống các dịch, bệnh mùa đông có thể xảy ra đối với người và vật nuôi, cây trồng; công tác phòng chống rét cho vật nuôi; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và diễn biến bất thường của thời tiết…

 7. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày Quốc tế về phòng chống bệnh AIDS (01/12/1981); Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989); Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng (09/12); Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989); Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972); Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1997) và một số ngày kỷ niệm khác.

* Thời gian tổ chức triển khai: Tháng 12/2015.

* Các Chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và báo cáo theo quy định.

* Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

* Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì, phối hợp Ban kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch././/tuýeninh2018