Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 07/12

6h00

Đi Cao Bằng

Đ/c Lợi, Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

9h00

Họp khoa KHCB

Cán bộ, viên chức khoa

Đ/c Lan Hương

HT tầng 4

9h00

Họp tổ chuyên môn

Giảng viên tổ môn

Đ/c Huế

Văn phòng khoa

13h30

Họp Trung tâm

Cán bộ, viên chức trung tâm

Đ/c Chiến

Tại TT

Thứ 3 – 08/12

8h00

Họp triển khai đánh giá CB, CCVC và phân loại đảng viên

Trưởng các đơn vị, Bí thư các

chi bộ

Đ/c Khôi

Phòng 203

 

15h00

Họp chi ủy

Ban chấp hành chi ủy

Đ/c Lợi

Phòng Đ/c Lợi

Thứ 4-09/12

8h00

Họp khối đào tạo

Phòng Đào tạo, trưởng, phó khoa

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 5 – 10/12

15h00

Họp giao ban cụm an ninh

Đ/c Trang, Hùng

Đ/c Đà

Phòng 203

9h00

Họp tổ môn

Giảng viên tổ môn

Đ/c Phong

Văn phòng khoa

Thứ 6 – 11/12

8h00

Họp phòng TCHC

 

Đ/c Hùng

Phòng 203

 

>>    Lịch công tác tuần (từ 30/11 đến 06/12/2015)