THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI,  SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015- 2016

          Căn cứ Kết luận tại Biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển chọn đề tài, sáng kiến năm học 2015 – 2016 vào các ngày 26/11/2015 và ngày 02/12/2015.

          Phòng Đào tạo thông báo kết quả các đề tài, sáng kiến, giải pháp được tuyển chọn và cho tiếp tục triển khai (Theo Bảng tổng hợp danh mục đính kèm thông báo này).

          Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo cho các tổ chức, cá nhân được tuyển chọn chú ý soạn hợp đồngtheo mẫu, in thành 4 bản và chỉnh sửa nội dung trong Thuyết minh mà Hội đồng yêu cầu, in thành 02 bản nộp về phòng Đào tạo vào sáng ngày 18/12/2015.(Các đ/c chưa rõ những phần cần chỉnh sửa gặp đ/c Giang để lấy thông tin của cuộc họp).

          Các đề tài được tuyển chọn sẽ triển khai trong 6 tháng (Từ 20/12/2016 đến 20/5/2016). Các sáng kiến, giải pháp triển khai trong 3 tháng (Từ 20/12/2015 đến hết ngày 20/3/2016). Nhà trường thành lập hội đồng để nghiệm thu các sáng kiến, giải pháp vào nửa cuối tháng 3/2016, nghiệm thu các đề tài vào nửa đầu tháng 6/2016.

          Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có tên trong 14 Danh mục được tuyển chọn thực hiện đúng Thông báo này. Các bản Thuyết minh gửi muộn sẽ không được trình ký và triển khai./.

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC TUYỂN CHỌN, NĂM HỌC 2015- 2016

TT

Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp

Mã số

Người thực hiện

Sản phẩm dự kiến

I. Nhóm đề tài, sáng kiến, giải pháp mang tính ứng dụng, thiết kế (nhóm ngành kỹ thuật)

1

Sáng kiến: Ứng dụng vi điều khiển từ xa cho các thiết bị đóng cắt công nghiệp.

(Lĩnh vực Kỹ thuật)

SK70.16

CN: Lê Tùng

 

Mô hình thực tập

2

Đề tài:Xây dựng Modul điều khiển trong hệ thống điện sử dụng Scada.

(Lĩnh vực Kỹ thuật)

ĐT71.16

CN:Bùi Anh Tuấn

- Nguyễn Công Thành

Mô hình thực tập

3

Giải pháp: Tính toán, thiết kế và mô phỏng bộ truyền bánh răng bằng các phần mềm Pro.Engineer, Inventor, Mechanical CAD.

(Lĩnh vực Kỹ thuật)

GP72.16

CN:ChuVăn Nhã

 

Mô hình mô phỏng

4

Đề tài: Thiết kế, chế tạo máy rửa chi tiết máy bằng khí nén.

(Lĩnh vực Kỹ thuật)

ĐT73.16

CN:Ninh Văn Tiến

 

Là sản phẩm thực

5

Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ nghịch lưu điện áp một pha dạng sin chuẩn.

(Lĩnh vực Kỹ thuật)

ĐT74.16

CN:Đàm Bảo Lộc

- Nguyễn Thị Hồng

 

Mô hình thí nghiệm

6

Sáng kiến: Xây dựng phòng học thực hành điện công nghiệp.

(Lĩnh vực Kỹ thuật)

SK75.16

CN:Nguyễn Việt Hùng

- Tô Văn Thái

- Gia Thị Định

 

- Phòng thực tập

II. Nhóm đề tài, sáng kiến, giải pháp thuộc nhóm ngành: Tự nhiên, Xã hội, Quản lý giáo dục

7

Giải pháp: Xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động câu lạc bộ bóng chuyền dành cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường CĐCN Thái Nguyên.

(Lĩnh vực Giáo dục)

GP76.16

CN:Nguyễn Văn Tuệ

-Trương Kim Thuyên

-Tạ Quang Thiện

- Tài liệu tham khảo

 

8

Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT Cụm ANKV phía Nam huyện Phú Lương.

(Lĩnh vực Kinh tế; XH-NV)

=>Chuyển hướng sang nghiên cứu về “Một số biện pháp phối hợp với công an xã Sơn Cẩm và PA83 trong việc ổn định an ninh trật tự tại trường CĐCN Thái Nguyên”

SK77.16

CN:Nguyễn Văn Đà

Tài liệu tham khảo và mẫu biểu

9

Sáng kiến: Thực trạng vấn đề tự học môn Tiếng Anh của sinh viên trường CĐCN Thái Nguyên theo học chế tín chỉ và đề xuất các giải pháp cải thiện.

(Lĩnh vực Giáo dục)

SK78.16

CN:Vũ Thị Hải Bình

 

Tài liệu tham khảo và mẫu biểu

10

Sáng kiến: Thực trạng vấn đề hoạt động của các tổ chuyên môn trường CĐCN Thái Nguyên và đề xuất một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra.

(Lĩnh vực Giáo dục)

=>Chuyển hướng sang “Xây dựng quy định kiểm tra Khoa - Tổ môn”

SK79.16

CN:Vũ Chí Bang

 

Tài liệu tham khảo và mẫu biểu

11

Giải pháp: Ứng dụng Graph vào dạy học môn Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật hệ TCN Cơ khí..

(Lĩnh vực giáo dục)

GP80.16

CN:Lê Thị Huế

 

Quy trình

12

Sáng kiến: Xây dựng một số kỹ năng ghi nhớ chính xác công thức và làm tốt bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý phổ thông của học sinh trường CĐCN Thái Nguyên”. (Lĩnh vực tự nhiên)

SK81.16

CN: Bùi Thị Thu Hà

- Nguyễn Thị Trang

 

Tài liệu tham khảo

13

Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Matlab để xây dựng chương trình máy tính hỗ trợ giảng dạy và học tập nội dung Phương trình vi phân thuộc học phần Toán cao cấp 2 trong trường CĐCN Thái Nguyên.

(Lĩnh vực tự nhiên)

SK82.16

CN:Phan Thế Nghĩa

 

Tài liệu tham khảo, Chương trình

14

Giaỉ pháp: Nâng cao hiệu quả quản lý công tác liên kết tuyển sinh, đào tạo, quản lý học sinh với các trường trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên.(Lĩnh vực giáo dục)

GP83.16

CN:Quách Thị Chiến

- Phạm T Thanh Hương

 

Tài liệu tham khảo

>> Download mẫu hợp đồng

>> Quyết định đi kèm