THÔNG BÁO 

V/v: “Lập kế hoạch vật tư thực tập học kỳ II năm học 2015-2016”

        Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Ban, Tổ môn trực thuộc nhà trường.

Để thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy học kỳ II  năm học 2015-2016.

          Căn cứ vào thời khóa biểu và kế hoạch giảng dạy của phòng Đào tạo và nhu cầu sử dụng vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thực tập, làm việc và sửa chữa thường xuyên của bộ phận mình trong học kỳ II năm học 2015-2016.

          Ban giám hiệu nhà trường đề nghị Các Phòng, Khoa, Ban, Tổ môn. Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang bị, dụng cụ phục vụ cho công tác đào tạo của đơn vị mình.

          Yêu cầu các bộ phận lập kế hoạch vật tư phải chính xác tuân thủ theo quy định về định mức tiêu hao vật tư thực tập theo quy định của nhà trường.    

          Phòng quản trị vật tư có trách nhiệm tổng hợp dựa trên cơ sở định mức, thực tế lượng tiêu hao vật tư theo số lượng, đảm bảo phục vụ thực tập, làm việc tiếp kiệm nhất.

          Để đảm bảo thời gian, tiến độ phục vụ nhu cầu vật tư, trang bị dụng cụ cho công tác của CBCNV và thực tập của học sinh, sinh viên. Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Ban, Tổ bộ môn khẩn trương lập kế hoạch gửi về Phòng Quản trị vật tư (Đ/c Phùng văn Việt  nhận )  theo biểu mẫu dự trù kế hoạch vật tư học kỳ II năm học 2015-2016 (1 bản in - yêu cầu đánh máy. Có đủ chữ ký xác nhận (ghi rõ chủng loại, số hiệu, mẫu mã, yêu cầu kỹ thuật..) trước ngày 22/ 01 /2016  để phòng Quản trị vật tư tập hợp báo cáo BGH phê duyệt./.

>> Download mẫu dự trù kế hoạch vật tư học kỳ II, năm học 2015-2016

Lưu ý: Các đơn vị đối chiếu với tồn vật tư tại kho vật tư sau kiểm kê. Tận dụng vật tư còn tồn ở kho. Lập kế hoạch theo thời khóa biểu.//tuýeninh2018