LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TỪ 29/02 ĐẾN 05/03/2016

 

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2
29/02

9h00

Họp chi bộ khoa Cơ khí

Đảng viên chi bộ

Đ/c Dũng

Phòng họp

 tầng 4

Thứ 3
01/03

8h30

Họp chuyên môn tổ lý thuyết cơ sở khoa Cơ khí

Giảng viên trong tổ

Đ/c Huế

Văn phòng

tổ môn

13h30

Họp khoa khoa học cơ bản

Cán bộ, giảng viên khoa

Đ/c Lan Hương

Phòng họp

 tầng 4

15h00

Họp chi bộ khoa khoa học cơ bản

Đảng viên chi bộ

Đ/c Lan Hương

Phòng họp

 tầng 4

15h00

Họp chi bộ nghiệp vụ I

Đảng viên chi bộ

Đ/c Bang

Phòng 203

Thứ 4
 02/03

8h00

Họp Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ5

03/03

9h00

Họp tổ chuyên môn lý thuyết chuyên ngành khoa Cơ khí

Giảng viên trong tổ

Đ/c Phong

 Văn phòng

tổ môn

Thứ 6
04/03

8h00

Họp giao ban tháng 3/2016

Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị, công đoàn, đoàn thanh niên

Đ/c Khôi

Phòng 203

13h00

Tập huấn cán bộ công đoàn 2016

BCH công đoàn trường, BCH công đoàn bộ phận, tổ trưởng tổ công đoàn

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 7
05/03

5h00

Đi thực tế Lạng Sơn

Đại biểu và cán bộ công đoàn

Đ/c Nông

Nhà văn hóa//tuýeninh2018