Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 07/03

9h00

Họp chuyên môn tổ chính trị Khoa KHCB

Giảng viên của tổ

Đ/c Yên

Văn phòng tổ môn

Thứ 3 08/03

8h30

Họp BTV đoàn thanh niên

Các đ/c trong Ban thường vụ

Đ/c luật

Văn phòng ĐTN

14h00

Họp chuyên môn tổ ngoại ngữ Khoa KHCB

Giảng viên của tổ

Đ/c Bình

Văn phòng tổ môn

15h00

Họp thi đua tháng 1+2/2016

Trưởng các đơn vị, Bí thư ĐTN

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 09/03

8h00

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong BTV, BCH

Đ/c Khôi

Phòng 308

9h00

Họp chuyên môn tổ văn hóa Khoa KHCB

Giảng viên của tổ

Đ/c Thủy

Văn phòng tổ môn

Thứ 5 10/03

9h00

Làm việc với a Hiếu

Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

14h00

Họp khối đào tạo

Trưởng phòng đào tạo, các khoa

Đ/c Nông

Phòng 203

15h00

Giao lưu bóng chuyền chào mừng 26/3

2 đội bóng

Đ/c Luật

Sân bóng chuyền

Thứ 6 11/03

8h00

Họp giải quyết đất đai tại TP Thái Nguyên

Đ/c Đà, Việt

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 7 12/03

4h00

Hoạt động nữ công (tham quan du lịch)

Nữ công và khách mời

Đ/c Nông

 //tuýeninh2018