THÔNG BÁO

- Căn cứ vào qui định quản lý đề tài, sáng  kiến cấp trường

- Căn cứ vào kết quả cuộc họp hội đồng khoa học xác định tên đề tài, sáng kiến  họp ngày 26/12/2012

Phòng Đào tạo thông báo các đề tài đủ điều kiện đăng kí tham gia tuyển chọn cụ thể sau (có danh sách kèm theo). Vậy đề nghị các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến khẩn trươnglàm thuyết minh đề tài, sáng kiến (theo mẫu số 4 quy định quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp trường của trường CĐCN Thái Nguyên - Số: 490/QĐ-CĐCN Ngày 28/09/2012) nộp về phòng Đào tạo trước ngày 07/01/2013 để hội đồng xét duyệt và cho triển khai.

TT

Tên đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến và các thành viên tham ra

Thời gian thực hiện

1

Sáng kiến:Áp dụng lý thuyết hàm nhiều biến để giải một số bài toán thực tế 

Nguyễn Thị Lan Hương- Đinh Ngọc Minh

3 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

2

Sáng kiến: Phương pháp giải bài toán cơ học đại cương dành cho sinh viên trường CĐCN Thái nguyên

Hoàng Lan Hương

3 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

3

Sáng kiến:Ứng dụng phần mềm Matlab để xây dựng chương trình giải một bài toán về Định thức- Ma trận- Hệ Phương trình tuyến tính trong môn toán CC1

Đào thị Minh Thủy – Phan Thế Nghĩa

3 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

4

Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên

 Dương Thị Hồng Duyên

3 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

5

Sáng kiến: Ứng dụng CNTT và sử dụng Blog giáo viên trong giảng dạy môn Hóa học

Nguyễn Thị Mai Hương

3 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

6

Sáng kiến: Đẩy mạnh CNTT vào giảng dạy tiếng anh hệ TCNCS

Vũ Thị Hải Bình

3 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

7

Sáng kiến: Sử dụng phương pháp tích cực trong dạy và học môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Ngô Thị Hương

3 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

8

Sáng kiến: Xây dựng mô hình hệ thống cung cấp điện phía hạ áp

 Hoàng Tuệ Minh, Lưu Hồng Quang

3 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

9

Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm MSExcel trong việc thiết kế trạm truyền dẫn truyền băng tải.

Cao Đông Phong, Phạm Tuấn Hiệp

3 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

10

Sáng kiến: Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Autocad 3D vào giảng dạy môn học vẽ kỹ thuật

 Vũ Mạnh Huy + Đào Hoàng Bách

3 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

11

Đề tài: Thiết kế mô hình máy hàn tự động dưới lớp thuốc

 Vũ Chí Bang - Tô Văn Thái - Lưu Văn Hùng

 

6 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/6/2013)

12

Sáng kiến: Mô hình động cơ xe máy

Đỗ Duy Thái

2 tháng (Từ 1/1/2013 đến 28/2/2013)

13

Đề tài: Xây dựng  phòng thí nghiệm chuyên ngành Cơ khí

Dương Đình Nông - Nguyễn Thái Bình - Nguyễn Quốc Dũng

6 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/6/2013)

14

Đề tài: Thiết kế chế tạo rửa chi tiết

Nguyễn Xuân Đỉnh

6 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/6/2013)

15

Sáng kiến:Tăng cường công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo ngắn hạn gắn liền với yêu cầu của doanh nghiệp

Quách Thị Chiến - Nguyễn Việt Hải - Lê Mạnh Cường - Phạm Thanh Hương

6 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/6/2013)

16

Sáng kiến: Xây dựng nội qui mua sắm vật tư, thiết bị, thu hồi sản phẩm sau sử dụng

Nguyễn Văn Đà, Triệu văn Lợi, Phùng Văn Việt+

3 tháng (Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)//tuýeninh2018