Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 06/06

 

 

 

 

 

Thứ 3  07/06

8h00

Họp xét kết nạp đảng

BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

14h00

Họp tổ lý thuyết cơ sở

Cán bộ, giảng viên tổ

Đ/c Huế

Văn phòng
tổ môn

15h00

Họp xét thi đua tháng 5/2016

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

15h00

Họp tổ lý thuyết chuyên môn

Cán bộ, giảng viên tổ

Đ/c Phong

Văn phòng
tổ môn

Thứ 4  08/06

7h30

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

 

Cả ngày

Thi tốt nghiệp TCCN – K48

Các đ/c Hội đồng

Đ/c

V.Hương

 

14h00

Họp tổ thực hành

Cán bộ, giảng viên tổ

Đ/c Dũng

Văn phòng
tổ môn

Thứ 5  09/06

15h00

Họp Công đoàn

BCH công đoàn trường, chủ tịch hoặc phó chủ tịch công đoàn bộ phận

Đ/c Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6
10/06

 

 

 

 

 //tuýeninh2018