THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

Kính gửi: Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

Thời gian: Ngày 18tháng 6 năm 2016 (Thứ 7), cắt điện buổi sáng từ  05giờ 00phút Đến 11giờ 00 phút

Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên. //tuýeninh2018