Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 20/06

15h00

Họp chi ủy

BCH chi ủy

Đ/c Lan Hương

Văn phòng khoa

Thứ 3 21/06

7h30

Về Bộ Công Thương

Đ/c Lợi, Hiền

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

8h00

Họp lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ

phòng công tác HSSV, Trung tâm TH-NN, Phòng Đào tạo

Đ/c Tuận

Phòng 203

Thứ 4 22/06

9h30

Họp đoàn đi Trung Quốc

Các đ/c trong đoàn

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 5 23/06

8h30

Họp chuyên môn khoa Điện

Cán bộ, giảng viên khoa Điện

Đ/c Định

Văn phòng khoa

8h00

Họp rà soát lấy phiếu tín nhiệm cán bộ
(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)

phòng công tác HSSV, Trung tâm TH-NN, Phòng Đào tạo

Đ/c Tuận

Phòng 203

9h00

Họp với phòng Tài chính kế toán

Cán bộ, viên chức

phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng TCKT

14h00

Họp rà soát lấy phiếu tín nhiệm cán bộ

Phòng QTVT, Trung tâm TT-TV

Đ/c Lợi

Phòng 203

Thứ 6 24/06

5h00

Dự tổng kết năm học tại Thái Bình

Đ/c Luật

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

8h00

Họp khoa KHCB

Cán bộ, giảng viên khoa KHCB

Đ/c Lan Hương

Văn phòng khoa

15h00

Lao động vệ sinh công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

 //tuýeninh2018