Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 14/01

 

Đi học

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 3 - 15/01

 

Đi học

 

Đ/c Khôi

 

8h00

Họp Công đoàn

Các đ/c Chủ tịch công đoàn bộ phận, ủy viên BCH

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 – 16/01

 

 

 

 

 

Thứ 5 - 17/01

8h00

Họp kiểm kê

Các đ/c trong Ban, tổ kiểm kê

Đ/c Đà

 

9h00

Họp Hội đồng thành lý tài sản

Đ/c Khôi, Lợi, Hùng, Việt

Đ/c Đà

 

Thứ 6 - 18/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem đầy đủ hơn//tuýeninh2018