Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 08/08

 

 

 

 

 

Thứ 3 09/08

7h00

Đi Hà Nội

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

15h00

Họp thi đua tháng 7/2016

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4  10/08

7h00

Họp tại Sở Giáo dục

Đ/c V. Hương

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ5

11/08

8h00

Họp xét chuyển chức danh nghề nghiệp

Các đ/c
trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6  12/08

8h00

Họp Hội đồng mua sắm thiết bị

Các đ/c
trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

15h30

Lao động vệ sinh công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Nông