Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  15/08

15h00

Họp triển khai &báo cáo thực hiện
NĐ 86/2015

Đ/c Nông, Lợi, Lê Hương,
V. Hương, Tuận, Nguyên, Chiến

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 3 16/08

7h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Hiền

Đ/c Hưng

14h30

Hội nghị thi đua năm học
của công đoàn

BCH công đoàn trường,
Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 17/08

 

Tập huấn công tác Tài chính kế toán
(từ ngày 17 đến 20/8)

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 5 18/08

 

Dự Hội thảo về công tác HSSV tại
Đại học sư phạm Thái Nguyên

Đ/c Tuận

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 6  19/08

 

nt

nt

nt

 //tuýeninh2018