THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

                Kính gửi: Các đơn vị Phòng,  Ban,  Khoa,  Trung tâm

      Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

Thời gian: Ngày 29 tháng 8 năm 2016   Sáng Từ  05 giờ 00 phút Đến 17giờ 00 phút  

            Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo và ( cập nhật trên web site Trường cao đẳng công nghiệp Thái nguyên) cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên.//tuýeninh2018