Thứ  
Ngày

Thời
gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  05/09

7h00

Khai giảng K50
trường THPT Hoàng Hoa Thám Bắc Ninh

TTTS, ĐT

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 3 06/09

 

Nhập học K50 tại trường

TTTS, ĐT, TCKT

Đ/c Khôi

Tại TT, phòng TCKT, CTHSSV

Thứ 4
07/09

8h00

Họp với phòng TCKT

Cán bộ, viên chức
phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng TCKT

Thứ 5  08/09

14h00

Khai giảng K50 trường
Hoàng Quốc Việt – Võ Nhai

TTTS, ĐT

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 6 09/09

 

Đi trường ĐH công nghiệp Hà Nội

 

Đ/c chiến

Đ/c Hưng

 

Lao động công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

 

Thứ 7
10/9

7h30

Hội nghị tổng kết năm học năm 2015 -2016 Liên hoan tổng kết tại bếp ăn

Cán bộ, viên chức
toàn trường

Đ/c Khôi

Hội trường
nhà văn hóa//tuýeninh2018