Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  12/09

15h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt
lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo nhà trường

BCH Đảng ủy, BGH, Bí thư chi bộ, chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn trường
 Trưởng, phó các đơn vị

Bộ
Công thương

Phòng họp
tầng 4

Thứ 3  13/09

15h00

Họp xét thi đua thàng 7+8

Hội đồng thì đua khen thưởng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4  14/09

 

 

 

 

 

Thứ 5  15/09

5h00

Khai giảng Trung tâm Lào Cai

TTTS, Đào tạo

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

6h30

Khai giảng TTGDTX Bắc Ninh

TTTS, Đào tạo

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 6  16/09