LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 26/9 đến 30/9/2016

 

Thứ - ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - LX

Thứ 2 – 26/9

14h00

Họp BCH Đảng ủy

Các đ/c BCH Đảng Ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

14h00

Họp Khoa Điện – Điện tử - TH

Cán bộ giáo viên trong Khoa

Đ/c Định

VP Khoa Điện

Thứ 3 – 27/9

8h00

Họp Cán bộ chủ chốt

BCH Đảng Ủy; BGH; Bí thư chi bộ; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn trường; Trưởng, phó các đơn vị

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 4 – 28/9

7h30

Đi công tác  tại trường THPT ATK Tân trào

Đ/c Chiến, Luật

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

9h00

Họp Tổ môn Lý thuyết chuyên ngành

Giảng viên tổ môn

Đ/c Phong

VP Khoa Cơ khí

Thứ 5 – 29/9

8h00

Họp BCH Đảng ủy

Các đ/c BCH Đảng Ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 6 – 30/9

7h30

Đi công tác Thái Bình

Đ/c Lợi, Chiến

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi//tuýeninh2018