Thứ
 Ngày

Thời
gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
03/10

9h00

Hội nghị giới thiệu bổ nhiệm phó trưởng
phòng TCKT

Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận, CB, VC phòng TCKT

Đ/c Hùng

Phòng 203

Thứ 3  04/10

8h00

Họp Ban Giám hiệu

Các đ/c trong BGH

Đ/c Khôi

Phòng 308

9h00

Hội nghị giới thiệu bổ nhiệm phó Giám đốc trung tâm TH-NN

Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận, CB, VC Trung tâm TH-NN

Đ/c Hùng

Phòng 203


Thứ 4
05/10

 

8h00

Họp với các bộ phận: Các khoa, phòng Đào tạo, Trung tâm TS, Trung tâm Thư viện

Trưởng, phó các bộ phận

Đ/c Nông

Phòng 203

8h30

Tổng kết khối thi đua tại trường Việt Đức

Đ/c Nông, Luật, Đỉnh, Hiền

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 5
06/10

 

Dự Hội nghị giáo chức Bộ Công Thương

 

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 6  07/10

6h00

Hội nghị tại Bộ Công Thương

 

Đ/c Đà

Đ/c Hưng//tuýeninh2018