Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  10/10

8h00

Họp cán bộ chủ chốt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Hiệu phó
giai đoạn (2017 – 2021); 2020 – 2025)

BCH Đảng ủy; BGH, Bí thư chi bộ;
Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn TN;
Trưởng, phó các đơn vị  (26 đ/c)

Đ/c Khôi

Phòng 203

15h00

Họp rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và bổ nhiệm cán bộ

BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 3 11/10

14h00

Họp thi đua tháng

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

15h00

Họp với phòng đào tạo, các khoa,
Trung tâm tuyển sinh, Trung tâm thư viện

Trưởng, phó các bộ phận

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 12/10

5h00

Khai giảng trường dạy nghề Thái Bình

 Đ/c Việt Hương

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 5 13/10

 

 

 

 

 

Thứ 6  14/10

8h00

Họp với cán bộ, viên chức phòng TCHC
về vị trí việc làm

CBVC phòng TCHC

Đ/c Khôi

Phòng 203//tuýeninh2018