KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2012 – 2013

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 8h ÷ 9h30’ ngày 28/01/2013

1. Sáng kiến: Áp dụng lý thuyết hàm nhiều biến để giải một số bài toán thực tế 

Đ/c Dương Đình Nông, Nguyễn Thị Việt Hương, Trương Kim Thuyên, Triệu Văn Lợi, Lê Việt Hùng, Trần Thị Yến Mai, Nguyễn Thị Huệ

Tầng 4

Nguyễn Lan Hương, Hoàng Lan Hương, Đào Minh Thủy chuẩn bị

2. Sáng kiến: Phương pháp giải bài toán cơ học đại cương dành cho sinh viên trường CĐCN Thái nguyên

3. Sáng kiến:Ứng dụng phần mềm Matlab để xây dựng chương trình giải một bài toán về Định thức- Ma trận- Hệ Phương trình tuyến tính trong môn toán CC1     

Từ 9h45’ ÷ 11h00’ ngày 28/01/2013

1. Đề tài: Xây dựng  phòng thí nghiệm chuyên ngành Cơ khí

 

Đ/c Nguyễn Văn Đà, Nguyễn Thị Việt Hương, Triệu Văn Lợi, Lê Việt Hùng, Ninh Văn Tiến, La Thanh Sơn, Trần Thanh Quang

Tầng 4

Dương Đình Nông, Nguyễn Xuân Đỉnh, Đỗ Duy Thái chuẩn bị

2. Đề tài: Thiết kế chế tạo rửa chi tiết

3. Sáng kiến: Mô hình động cơ xe máy

 

Từ 8h ÷ 10h30’ ngày 29/01/2013

1. Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên    

Đ/c Dương Đình Nông, Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Thị Lan Hương, Lê Việt Hùng,  Lâm Thị Yên, Hoàng Mai Anh, Đinh Thị Lý

Tầng 4

Dương Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Mai Hương, Vũ Hải Bình, Ngô Thị Hương chuẩn bị

2. Sáng kiến: Ứng dụng CNTT và sử dụng Blog giáo viên trong giảng dạy môn Hóa học      

3. Sáng kiến: Đẩy mạnh CNTT vào giảng dạy tiếng anh hệ TCNCS      

4. Sáng kiến: Sử dụng phương pháp tích cực trong dạy và học môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh   

Từ 13h30’ ÷ 15h30’ ngày 29/01/2013

1. Sáng kiến: Xây dựng nội qui mua sắm vật tư, thiết bị, thu hồi sản phẩm sau sử dụng

Đ/c Dương Đình Nông, Chu Thị Thùy Giang, Dương Đình Nông, Lê Việt Hùng, Nguyễn Quốc Dũng, Bùi Văn Tuận, Dương Đức Thắng.

Tầng 4

Nguyễn Văn Đà, Quách Thị Chiến chuẩn bị

2. Sáng kiến: Tăng cường công tác tuyển sinh, đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

Từ 8h ÷ 10h30’ ngày 30/01/2013

1. Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm MSExcel trong việc thiết kế trạm truyền dẫn truyền băng tải.

 

Đ/c Dương Đình Nông, Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Quốc Dũng, Lê Việt Hùng,  Nguyễn Thái Bình,                                Trần Thanh Quang, Trần Thanh Hưng

 

Tầng 4

Cao Đông Phòng, Vũ Mạnh Huy, Vũ Chí Bang chuẩn bị

2. Sáng kiến: Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Autocad 3D vào giảng dạy môn học vẽ kỹ thuật

 

3. Đề tài: Thiết kế mô hình máy hàn tự động dưới lớp thuốc

 

* Đề nghị các đồng chí thực hiện đúng kế hoạch trên.//tuýeninh2018