Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2
17/10

15h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản
(Xe ô tô)

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 3
18/10

9h00

Họp Ban chỉ đạo Hội thao khối trường
CĐ-TCCN số 1 tỉnh Thái Nguyên

Các đ/c trong Ban chỉ đạo

Đ/c Đà

Phòng 203

12h30

Đi Hà Nội

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4
19/10

12h00

Đi công tác (Từ 19/10-23/10/2016) 

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

14h00

Mít tinh kỷ niệm ngày 20/10/2016

Các đ/c Đại biểu, toàn thể nữ công nhà trường

Đ/c Nông

Nhà văn hóa

Thứ 5
20/10

 

Đi công tác Cần Thơ
(Từ 20/10-23/10/2016)

Đ/c Lợi, Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 6
21/10

 

 

 

 

 //tuýeninh2018