Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 24/10

 

 

 

 

 

Thứ 3 25/10

 

Đi Bộ Công Thương

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

15h00

Lễ kết nạp Đảng viên mới
chi bộ Đào tạo

Đại biểu và đảng viên chi bộ

Đ/c Tuận

Hội trường tầng 4

Thứ 4 26/10

8h00

Họp với phòng Tài chính kế toán

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng TCKT

Sáng 8h00

Chiều 13h30

Họp hội đồng khoa học công nghệ

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

 Hội trường tầng 4

Thứ 5  27/10

 

 

 

 

 

Thứ 6  28/10

 

Dự kỷ niệm thành lập khoa tâm lý ĐHSP

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 7
29/10

 

Dự lễ kỷ niệm 50 năm trường ĐH sư phạm Thái Nguyên

Đ/c Hiền

Đ/c Đà

Đ/c Hưng//tuýeninh2018