Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 31/10

14h00

Đến Sở Giáo dục đào tạo

Đ/c Hiền

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

14h00

Họp chi ủy Đào tạo về công tác cán bộ

BCH chi ủy Đào tạo

Đ/c Tuận

CTHSSV

Thứ 3 01/11

8h00

Họp Hội đồng khoa học (Nhóm ngành tự nhiên, xã hội, quản lý giáo dục)

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

8h00

Họp với phòng Thanh tra khảo thí &KĐCL

Cán bộ, viên chức phòng TTKT&KĐCL

Đ/c Đà

Phòng TTKT&KĐCL

9h00

Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng

Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận và viên chức đơn vị

Đ/c Hùng

Phòng TCHC

15h00

Lễ kết nạp Đảng viên mới
chi bộ khoacơ khí

Đại biểu, đảng viên khoa Cơ khí

Đ/c Dũng

Hội trường
tầng 4

Thứ 4 02/11

8h00

Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng Đào tạo

Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận, cán bộ viên chức phòng Đào tạo

Đ/c Hùng

Phòng 203

Thứ 5 02/11

8h00

Họp BCH Đảng ủy về công tác cán bộ

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

14h00

Họp cán bộ chủ chốt

BCH Đảng ủy, BGH, công đoàn, đoàn thanh niên, trưởng các đơn vị

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6 04/11

8h00

Làm việc với Vụ tài chính

Đ/c Lợi, Hương

Đ/c Khôi

Phòng TCKT

9h00

Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trưởng, phó phòng QT-VT

 

Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận và viên chức và hợp đồng lao động đơn vị

Đ/c Hùng

Phòng 203//tuýeninh2018