Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 21/01

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 22/01

9h00

Dự lễ bàn giao nhà 7 tầng

Các đ/c trong Ban quản lý dự án

Đ/c Khôi

 

 

Nghỉ việc riêng

 

Đ/c Nông

 

Thứ 4 – 23/01

9h00

Bàn giao nhà KTX 3 tầng

 

Đ/c Khôi

 

8h00

Đi Thành ủy dự Hội nghị tổng kết TW4

 

Đ/c Đà

 

Thứ 5 - 24/01

8h00

Đi Thành ủy dự Hội nghị tổng kết 15 năm Nghị quyết TW5 khóa 8

 

Đ/c Đà

 

Thứ 6 - 25/01

 

 

 

 

 

Thứ 7 - 26/01

7h30’

Hội nghị cán bộ viên chức

Toàn thể cán bộ, viên chức

Đ/c Khôi

Hội trường nhà văn hóa