Thứ
Ngày

Thời
gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 07/11

9h00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ (Đ/c Nguyễn Việt Hùng) Khoa Điện

Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận, cán bộ, viên chức và giáo viên dạy kiêm nhiệm khoa Điện

Đ/c Hùng

Phòng 203

Thứ 3 08/11

8h00

Họp Ban chỉ đạo Hội thi thể thao khối thi đua

Đ/c Lợi, Tuệ

Đ/c Đà

Phòng 203

9h00

Họp thi đua tháng 10/2016

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 09/11

9h00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ ( Đ/c Bùi Văn Tuận) Phòng công tác HSSV

Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận, cán bộ, viên chức phòng
công tác HSSV

Đ/c Hùng

Phòng 203

Thứ 5 10/11

 

 

 

 

 

Thứ 6 11/11

9h00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ ( Đ/c Trương Kim Thuyên) Khoa KHCB

Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận, cán bộ, viên chức khoa KHCB

Đ/c Hùng

Phòng 203

15h00

Lao động công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

 //tuýeninh2018