Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 14/11

6h00

Dự kỷ niệm thành lập trường
CĐKTBắc Giang

Đ/c Hải

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

8h00

Dự bán đấu giá tài sản

Đ/c Đà, Lợi, Việt

Đ/c Khôi

 Đ/c Lợi

13h00

Đi Việt Trì dự thành lập trường ĐHCN

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 3 15/11

8h15’

Kiểm tra quy trình, mẫu biểu công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016

Đ/c Bang, Nga, Giang

Đ/c Việt Hương

Phòng 101

14h30

Kiểm tra mẫu biểu Các lớp (Bắc Ninh)

Đ/c Bang, Nga, phòng Đào tạo

Đ/c Hương

Phòng 101

 

15h00

Giao lưu bóng đá Đoàn TN

Đội bóng đá

Đ/c Luật

 

Thứ 4 16/11

5h00

Đi Thanh Hóa thẩm tra lý lịch
đảng viên mới

 

Đ/c Dũng

Đ/c Hưng

 

8h00

Họp xét miễn giảm học phí HSSV

Đ/c Lợi, Tuận, V. Hương, Bang

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 5 17/11

14h00

Giao lưu bóng chuyền

Đội bóng chuyền

Đ/c Nông

 

Thứ 6  18/11

9h00

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Toàn thể cán bộ, viên chức

Đ/c Khôi

Nhà văn hóa

CN
20/11

 

Đi nghiệm thu và bế giảng tại
Hưng Yên+ nghiệm thu cơ sở

Đ/c Đỉnh

Đ/c Nông

Đ/c Hưng