Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  21/11

15h00

Đi Hà Nội

Đ/c Lợi

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

Thứ 3  22/11

9h00’

Họp chi bộ nghiệp vụ I

Các đ/c đảng viên chi bộ

Đ/c Bang

Phòng 203

Thứ 4  23/11

8h00

Họp triển khai giải cầu lông
của khối thi đua

Các đ/c trong đội tuyển

Đ/c Đà

Đ/c 203

Thứ 5  24/11

14h00

Đi dự kỷ niệm trường Nam Định

Đ/c Đà, Lợi, Hùng, Luật

Đ/c Khôi

Đ/c Hưng

Thứ 6  25/11

9h00

nt

nt

Đ/c Khôi

Đ/c Hưng//tuýeninh2018