Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 28/01

8h00

Họp Hội đồng khoa học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Tầng 4

9h45

Họp Hội đồng khoa học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Tầng 4

14h00

Họp cán bộ chủ chốt

Đảng ủy; Ban giám hiệu; Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn; Bí thư, phó bí thư chi bộ; Bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên; Trưởng, phó các phòng khoa, trung tâm

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 3 - 29/01

8h00

Họp Hội đồng khoa học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Tầng 4

14h00

Họp Ban chấp hành Đảng ủy

Các đ/c trong Ban chấp hành

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4 – 30/01

 

Đi học

 

Đ/c Khôi

 

8h00

Họp Hội đồng khoa học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Tầng 4

13h30

nt

nt

Đ/c Nông

 

Thứ 5 - 31/01

6h00

Đi Hà Nội

Đ/c Hùng, Lợi

Đ/c Khôi

 

17h00

Gặp mặt liên hoan cán bộ, viên chức toàn trường tại

Toàn thể cán bộ, viên chức toàn trường

Đ/c Khôi

Nhà hàng cây xanh

Thứ 6 - 01/02

15h00

Tiếp khách khối trường

 

Đ/c Khôi