Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2 05/12

14h00

Họp phòng tài chính

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Lợi

Phòng 206

Thứ 3  6/12

8h00’

Họp giao ban tháng 12/2016

 

Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị, công đoàn, đoàn thanh niên

Đ/c Khôi

Phòng 203

10h00

Xét thi đua tháng 12

nt

Đ/c Nông

Phòng 203

9h00

Họp cựu chiến binh thành phố TN

 

Đ/c Lợi

Đ/c Hưng

Thứ 4 07/12

 

 

 

 

 

Thứ 5 08/12

8h00

Họp Đảng ủy xét bổ nhiệm lại cấp phòng, khoa+Xét kết nạp đảng viên

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 6 09/12

9h00

 

 

 

 //tuýeninh2018