Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2
12/12

 

 

 

 

 

Thứ 3  13/12

14h00’

Tổng kiểm tra cơ sở vật chất sân thi đấu cầu lông, khu thi đấu diền kinh

Các đ/c trong Ban chỉ đạo

Đ/c Đà

 

14h00

Họp đánh giá phân loại đảng viên 2016

Các đ/c đảng viên
trong chi bộ nghiệp vụ II

Đ/c Lợi

Phòng 203

Thứ 4 14/12

7h00

Đi Bộ Công Thương

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

8h00

Họp đánh giá phân loại viên chức phòng TCHC

Cán bộ, viên chức phòng TCHC

Đ/c Hùng

Phòng 203

14h00

Gặp mặt các vận động viên thi đấu giải thể thao khối trường CĐ-TCCN số 1 của trường

Các vận động viên

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 5 15/12

8h00

Họp Hội đồng xét nâng lương
6 tháng cuối năm 2016

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

9h30

Tiếp đoàn kiểm tra thành đoàn TN

Đ/c Sơn Hà, Tú, Thành

Đ/c Luật

HT tầng 4

14h00

Họp đánh giá phân loại đảng viên 2016

Các đ/c đảng viên trong chi bộ Đào tạo

Đ/c Tuận

Phòng 203

Thứ 6 16/12

7h30

Khai mạc giải thể thao khối trường
CĐ-TCCN số 1 tỉnh Thái Nguyên

Các vị Đại biểu, lãnh đạo các đơn vị, trọng tài và vận động viên

Đ/c Đà

Nhà GDTC

 

8h00

Các đơn vị nộp báo cáo đánh giá
cán bộ viên chức năm 2016

Nộp cho đ/c Hằng tổng hợp

Đ/c Hùng

 

Thứ 7, CN

 

nt

nt

nt

nt