Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2
19/12

8h00

Đi Công tác Hà Nội

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 3
20/12

8h00’

Họp đánh giá cán bộ, viên chức năm 2016

BGH, trưởng các đơn vị, công đoàn,
đoàn thanh niên

Đ/c Khôi

Phòng 203

14h00

Họp Đảng ủy kiểm điểm BCH, BTV

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4
21/12

15h00

Giao lưu thể thao chào mừng
Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 5
22/12

10h30

Gặp mặt Hội CCB kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN

Đại biểu và các đ/c CCB

Đ/c Khôi

Nhà hàng

 Dũng Minh

Thứ 6
23/12

14h00

Họp chi bộ đào tạo
đánh giá phân loại Đảng viên 2016

Các đ/c Đảng viên trong chi bộ

Đ/c Tuận

Phòng 203

14h00

Họp chi bộ nghiệp vụ I
đánh giá phân loại đảng viên 2016

Các đ/c Đảng viên trong chi bộ

Đ/c Bang

Hội trường
tầng 4//tuýeninh2018