THÔNG BÁO

Về việc nghỉ tết nguyên đán năm 2013

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

 

Căn cứ kế hoạch của Nhà trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ tết nguyên đán năm 2013 và gặp mặt đầu xuân năm Quý tỵ.

1. Thời gian nghỉ tết: Từ ngày 02/02/2013 đến ngày 24/02/2013 (Tức 22/12/2012 đến 15/01/2013 âm lịch).

2. Gặp mặt đầu xuân Quý tỵ 2013:

Thời gian: 08h00, ngày 21 tháng 02 năm 2013 (Tức 12/01/2013 âm lịch).

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo kế hoạch của Nhà trường cho Cán bộ, viên chức đơn vị thực hiện thông báo trên.

Ghi chú:Các đơn vị chủ động trong việc niêm phong nhà xưởng, nhà làm việc; các đơn vị có liên quan làm việc các ngày sau ngày nghỉ tết báo cáo kế hoạch về phòng Tổ chức hành chính để theo dõi và quản lý././/tuýeninh2018