Thứ  
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
 26/12

8h30

Đi Hà Nội

Đ/c Đỉnh

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 3  
27/12

9h00’

Họp BCH công đoàn trường

Các đ/c trong BCH công đoàn trường, chủ tịch công đoàn các bộ phận

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4
 28/12

8h00

Họp với phòng TCKT

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng TCKT

Thứ 5  
29/12

8h00

Họp với phòng TCHC

Cán bộ, viên chức phòng TCHC

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6  
30/12

 

 

 

 

 

Thứ 7  
31/12

14h00

Dự tổng kết an ninh cụm

Đ/c Khiết

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

CN 01/01/2017

14h00

Đi công tác Quảng Ninh

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi //tuýeninh2018