Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 02/01

 

 

 

 

 

Thứ 3  03/01

 

 

 

 

 

Thứ 4 04/01

7h00

Họp CCB thành phố

 

Đ/c Lợi

Đ/c Lợi

Thứ 5 05/01

8h00

Họp cán bộ chủ chốt

BGH, trưởng các đơn vị, công đoàn, đoàn thanh niên

Đ/c Khôi

Phòng 203

14h00

Họp tổng kết giải thể thao khối trường

Ban chỉ đạo, các vận động viên

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 6 06/01

7h00

Đi công tác Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi//tuýeninh2018