THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

 

Kính gửi: Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

Thời gian:Ngày 19  tháng 01  năm 2017; Sáng :Từ  06  giờ 00 phút đến 8 giờ 00 phút

            Vậy Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên./.

Nơi gửi: Các đơn vị trong nhà trường

      Lưu Phòng Quản trị vật tư

 

                                      Ngày 17 tháng 01 năm 2017

                                       Phòng Quản Trị Vật Tư//tuýeninh2018