THÔNG BÁO

(Về kết quả cuộc họp hội đồng  tuyển chọn đề tài, sáng kiến họp ngày 28,29,30/01/2013)

- Căn cứ vào qui định quản lý đề tài, sáng  kiến cấp trường

- Căn cứ vào kết quả cuộc họp hội đồng tuyển chọn đề tài, sáng kiến  họp ngày 28,29,30/01/2013

Phòng Đào tạo thông báo các đề tài đủ điều kiện tiếp tục tham gia, cụ thể như sau:

TT

Tên đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến và các thành viên tham ra

Thời gian thực hiện

1

Đề tài:Áp dụng lý thuyết hàm nhiều biến để giải một số bài toán thực tế 

Nguyễn Thị Lan Hương

Đinh Ngọc Minh

3 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

2

Đề tài:: Phương pháp giải bài toán cơ học đại cương dành cho sinh viên trường CĐCN Thái nguyên

Hoàng Lan Hương

3 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

3

Đề tài::Ứng dụng phần mềm Matlab để xây dựng chương trình giải một bài toán về Định thức- Ma trận- Hệ Phương trình tuyến tính trong môn toán CC1

     

Đào thị Minh Thủy 

Phan Thế Nghĩa

3 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

4

Đề tài: Nâng cao hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên

    

 Dương Thị Hồng Duyên

3 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

5

Đề tài:: Ứng dụng CNTT và sử dụng Blog giáo viên trong giảng dạy môn Hóa học

      

Nguyễn Thị Mai Hương

3 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

6

Đề tài:: Đẩy mạnh CNTT vào giảng dạy tiếng anh hệ TCNCS

      

Vũ Thị Hải Bình

3 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

7

Đề tài:: Sử dụng phương pháp tích cực trong dạy và học môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh   

Ngô Thị Hương

3 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

8

Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm MSExcel trong việc thiết kế trạm truyền dẫn truyền băng tải.

 

Cao Đông Phong

Phạm Tuấn Hiệp

3 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

9

Sáng kiến: Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Autocad 3D vào giảng dạy môn học vẽ kỹ thuật

 

 Vũ Mạnh Huy

Đào Hoàng Bách

3 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/3/2013)

10

Đề tài: Thiết kế mô hình máy hàn tự động dưới lớp thuốc

 Vũ Chí Bang

Tô Văn Thái

Lưu Văn Hùng

6 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/6/2013)

11

Sáng kiến: Mô hình động cơ xe máy

 

Đỗ Duy Thái

2 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 28/2/2013)

12

Đề tài: Xây dựng  phòng thí nghiệm chuyên ngành Cơ khí

 

Dương Đình Nông 

Nguyễn Thái Bình 

Nguyễn Quốc Dũng

6 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/6/2013)

13

Đề tài: Thiết kế chế tạo máy rửa chi tiết

 

Nguyễn Xuân Đỉnh

6 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/6/2013)

14

Đề tài::Tăng cường công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo ngắn hạn gắn liền với yêu cầu của doanh nghiệp.

Quách Thị Chiến

Lê Mạnh Cường

Phạm Thanh Hương.

6 tháng

(Từ 1/1/2013 đến 30/6/2013)

* Sáng kiến NCKH cấp trường đã có quyết định công nhận trong tháng 01/2013:

1.     Sáng kiến “ Xây dựng qui định về chế độ làm việc của Giáo viên, Giảng viên “  Chủ nhiệm đề tài Ông Tô Văn Khôi và các thành viên:

Dương Đình Nông, Lê Việt Hùng, Triệu Văn Lợi, Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Thị Lan Hương, Dương Thị Thúy Ngư, Gia Thị Định, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Trung Phương

2.     Sáng kiến “ Xây dựng qui định quản lý sáng kiến, sáng chế, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường”

Chủ nhiệm sáng kiến: Nguyễn Thị Việt Hương

cùng các thành viên: Đoàn Thị Lộc

Vậy đề nghị các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến sửa lại 01 bộ thuyết minh chính thức theo mẫu và nội dung mà hội đồng đã góp ý (Ký đóng dấu) để nộp cho phòng đào tạo vào ngày 25/02/2013 (Bộ lưu hồ sơ) và tiến hành xây dựng báo cáo các đề tài, sáng kiến theo đúng thời gian đã đề xuất.