Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 20/02

 

 

 

 

 

Thứ 3 21/02

9h00

Họp thi học sinh giỏi khối tại
Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên

Đ/c V. Hương, Yên

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

15h00

Họp Đào tạo

Phòng Đào tạo, các khoa
(Trưởng, phó các đơn vị)

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 22/02

9h00

Họp Ban chấp hành công đoàn trường

BCH công đoàn trường,
chủ tịch các các công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 5 23/02

7h00

Về Bộ Công Thương

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 6
24/02

 

 

 

 

 //tuýeninh2018