Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2
6/03

 

 

 

 

 

Thứ 3  7/03

8h30

Tổ chức hoạt động nữ công kỷ niệm 8/3

Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trưởng, phó
các đơn vị, BCH công đoàn, ĐTN
và toàn thể chị em nữ

Đ/c Nông

Hội trường nhà
văn hóa

Thứ 4 08/03

8h00

Họp Đảng ủy triển khai quy hoạch BCH nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trưởng, phó các đoàn thể, trưởng, phó các đơn vị,
Bí thư, phó bí thư chi bộ

Đ/c Khôi

Phòng 203

Họp cán bộ chủ chốt (giao ban tháng 3)

Họp xét thi đua tháng 2

nt

Đ/c Nông

nt

10h00

Họp Ban Thường vụ (lần 1)

Các đ/c trong Ban thường vụ

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 5 09/03

8h00

Họp Đảng ủy (Triển khai quy hoạch
CH nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trưởng, phó các đoàn thể, trưởng, phó các đơn vị, Bí thư,
phó bí thư chi bộ

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6

10/03

10h00

Họp Ban Thường vụ (lần 2)

Các đ/c trong Ban thường vụ

10h00

Phòng 308//tuýeninh2018