THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

Kính gửi:Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

     Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

Thời gian: Ngày 10  tháng 03  năm 2017; Sáng :Từ  09  giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút

        Vậy Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên./.

Nơi gửi: Các đơn vị trong nhà trường
                Lưu Phòng Quản trị vật tư

 

Ngày 09 tháng 03 năm 2017

      Phòng Quản Trị Vật Tư