Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2 13/02

6h30

Đi Hà nội

Đ/c V. Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

14h00

Tập huấn công đoàn 2017

Cán bộ công đoàn

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 3 14/02

5h00

Tham quan thực tế

Cán bộ công đoàn

Đ/c Nông

 

Thứ 4 15/03

8h00

Họp CCB thành phố

 

Đ/c Lợi

Đ/c Hưng

Thứ 5 16/03

7h30

Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT

Đ/c Cường, Hà

Chiến

Đ/c Hưng

Thứ 6 17/03

11h30

Đi Bắc Giang

Đ/c Luật, Việt Hùng

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

15h00

Lao động công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Nông