Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  20/03

 

 

 

 

 

Thứ 3  21/03

8h00

Khai mạc thi học sinh giỏi cấp trường

BGH, Bí thư đoàn TN, Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

Hội trường
tầng 4

Thứ 4  22/03

7h30

Đi Hà Nội

Đ/c Đỉnh

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

7h00

Đi tuyển sinh

Trung tâm tuyển sinh

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

Thứ 5  23/03

7h30

Về Bộ Công Thương

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 6 24/03

7h00

Văn nghệ khối trường
 tại trường CĐ văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

Đội văn nghệ

Đ/c Đà

Đ/c Hưng