THÔNG BáO

V/v vay hạn mức thấu chi  năm 2017

Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm

 

Theo thông báo  của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam chi nhánh  Thái Nguyên.

         Tất các các cán bộ , công nhân viên, giáo viên trong trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên hiện đang vay hạn mức thấu chi (HMTC)   tại BIDV Thái Nguyên, nay đến  ngày 18/4/2017 là hết hạn hợp đồng HMTC , yêu cầu các CB, CNV,  GV  đã dùng HMTC  phải nộp đủ tiền vào tài khoản của mình theo đúng giá trị đã vay HMTC, Nếu quá thời hạn nêu trên (18/4/2017)  các CB, CNV, GV  không nộp đầy đủ,  không được gia hạn HMTC  và  BIDV Thái Nguyên tính lãi suất quá hạn 150% theo như hợp đồng đã ký (VD đang vay 12% /năm = 1%/tháng;  quá hạn 1,5%/tháng)

         Đối với các CB/CNV, GV có nhu cầu tiếp tục sử dụng hạn mức thấu chi   tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam chi nhánh  Thái Nguyên. Năm 2017 lãi suất thấu chi là 12,5% /năm. Yêu cầu làm các thủ tục sau:

         - 02 bản Hợp đồng thấu chi ( theo mẫu đính kèm)

         - 01 bản giấy đề nghị vay vốn ( theo mẫu đính kèm)

         01 bản  quyết định  lên lương  gần nhất  (bản foto)

Yêu cầu:  Các đồng chí nộp hồ sơ vay hạn mức  thấu chi về phòng Tài chính  Kế toán hạn cuối cùng 14 giờ  ngày 19 /04/2017. Mọi thắc mắc xin liên hệ với phòng TCKT  ĐT 3 844 686 gặp đ/c Hương//tuýeninh2018