Thứ  ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 27/3

 

 

 

 

 

Thứ 328/3

7h30

Tư vấn tuyển sinh: THPT Đồng Hỷ, Võ Nhai, Hoàng Quốc Việt, Trần Phú

Đ/c Cường, Nghĩa

Đ/cChiến

Đ/c Hưng

Thứ 4 29/3

7h30

Hội thảo tại Trường CĐ
Công nghiệp Việt Đức

Đ/c Quốc Dũng, Thái Bình

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

13h00

Công tác tại Trung tâm GDTX
Yên Phong – Bắc Ninh

 

Đ/c Bang

Đ/c Hưng

Thứ 5  30/3

7h30

Tư vấn tuyển sinh: THPT Khánh Hòa, Đại Từ, Lưu Nhân Chú, Nguyễn Huệ

Đ/c Cường, Hà

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

Thứ 6  31/3