Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
03/04

7h30

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi
cấp trường năm học 2016 – 2017

BGH, Trưởng, phó các đơn vị
và toàn thể giáo viên

Đ/c Nông

Nhà văn hóa

Thứ 3 04/04

7h30

Hội thi giáo viên dạy giỏi

nt

Đ/c Nông

Các giảng đường

7h00

Đi họp tại Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4  05/04

8h00

Họp giao ban tháng 4;
họp xét thi đua tháng 3/2017

BGH, công đoàn, đoàn TN,
Trưởng các đơn vị

Đ/c Khôi

Đ/c Nông

Phòng 203

15h00

Họp Hội đồng mua sắm thiết bị 2017

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 5  06/04

 

Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3

Toàn thể CBVC

 

 

Thứ 6 07/04

6h00

Khai giảng khóa 51 tại Bắc Giang

Phòng đào tạo, Trung tâm TS

Đ/c Nông

Đ/c Hưng



//tuýeninh2018