Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  10/04

7h30

Về Bộ Công Thương

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 3  11/04

9h00

Họp tập thể lãnh đạo

Các đ/c trong BTV, BGH

Đ/c Khôi

Phòng 308

14h00

Họp trù bị Đại hội Hội CCB

Các đ/c Hội viên

Đ/c Lợi

Phòng 203

Thứ 4  12/04

9h00

Hội nghị CBCC

Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 5  13/04

8h00

Họp Hội đồng nghiệm thu sáng kiến, giải pháp năm học 2016 – 2017

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Hội trường

 tầng 4

13h30

nt

nt

Đ/c Nông

nt

Thứ 6 14/04

7h30

Đại hội Hội CCB

Đại biểu và toàn thể hội viên

Đ/c Lợi

Nhà văn hóa

8h00

Họp Hội đồng nghiệm thu sáng kiến, giải pháp năm học 2016 – 2017

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Hội trường

 tầng 4

13h30

nt

nt

Đ/c Nông

nt//tuýeninh2018