Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 17/04

 

 

 

 

 

Thứ 3  18/04

6h00

Hội nghị tại Bộ Công Thương

Đ/c Hiền

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

7h00

Khai giảng tại Bắc Giang

Đ/c Chiến, Mai

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

8h45

Đại hội phiên thứ nhất

Các đại biểu được triệu tập

Đ/c Luật

Nhà Văn hóa

Thứ 4 19/04

7h00

Tư vấn tuyển sinh: THCS Phúc Hà,
An Khánh, Hà Thượng

Đ/c Cường, Hà

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

7h30

Đại hội đoàn trường

Đại biểu mời và các đại biểu triệu tập

Đ/c Luật

Nhà văn hóa

Thứ 5 20/04

7h00

Tư vấn tuyển sinh: THCS Sơn Cẩm 2, Cổ Lũng, Giang Tiên, Vô Tranh, Tức Tranh

Đ/c Cường, Nghĩa

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h00

Họp cán bộ chủ chốt

Đảng ủy, BGH, trưởng, phó các đơn vị, công đoàn, đoàn TN, Bí thư chi bộ

Đ/c Khôi

Phòng 203

9h00

Họp Đảng ủy

BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 6 21/04

8h00

Nghiệm thu sáng kiến, giải pháp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Hội trường

tầng 4